Photo by Ingrid Gevers

Nieuws

Betere voedselzekerheid in Indonesië via een betere visbeschikbaarheid

Gepubliceerd op
9 december 2013

Dertig miljoen Indonesiërs zijn ondervoed. Een nieuw bilateraal project in de visserij en aquacultuur heeft tot doel om de voedselzekerheid te verbeteren en de ondervoeding terug te dringen door meer vis en visproducten beschikbaar te maken voor de binnenlandse markt in Indonesië. Dit project is opgezet door Wageningen UR in samenwerking met het Indonesische ministerie van Mariene Zaken en Visserij. Nederland en Indonesië dragen samen € 9 miljoen bij aan dit bilaterale samenwerkingsproject.

Tijdens het bezoek dat premier Rutte, minister Dijksma en minister Ploumen van 19 tot 22 november 2013 aan Indonesië brachten, heeft minister Dijksma van Economische Zaken een overeenkomst getekend met de Indonesische minister van Visserij om de samenwerking tussen Nederland en Indonesië te bekrachtigen. Het Centre for Development Innovation (CDI) van Wageningen UR leidt het consortium. Andere Nederlandse partners van dit project zijn Wageningen UR LEI, IMARES, RIKILT en de NVWA.

Tekenen van samenwerkingsovereenkomst. Source: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2013/11/20/dijksma-en-indonesie-werken-samen-aan-verhogen-visproductie-voor-meer-voedselzekerheid.html

Voedselzekerheidsbeleid

Het project is in lijn met het Indonesische voedselzekerheidsbeleid, dat tot doel heeft om meer aandacht te creëren voor gevarieerde voeding. Daar speelt vis een belangrijke rol bij. Het vergroten van de beschikbaarheid van hoogwaardige vis en visproducten wordt gezien als een duurzame langetermijnoplossing voor de voedsel- en voedingzekerheidssituatie van de Indonesische bevolking. Het project is gericht op betere praktijken in de waardeketen van de visserij en de aquacultuur. Dit wordt onder andere gerealiseerd door marketing en distributie, productontwikkeling, het verminderen van afval, het verbeteren van de productkwaliteit en -veiligheid en het bevorderen van de visconsumptie. Het project besteedt extra aandacht aan ondernemerschap en is er specifiek op gericht om de particuliere sector hier ook bij te betrekken.

Vis en andere aquatische producten zijn belangrijker als voedselbron voor Indonesiërs dan andere dierlijke producten, aangezien ze een goede bron van hoogwaardige eiwitten en biobeschikbare micronutriënten zijn.

Foto: Ingrid Gevers

Visconsumptie

De gemiddelde visconsumptie per hoofd van de bevolking is 25,40 kg per hoofd per jaar (FAO, 2009) en het streven is om de beschikbaarheid van vis en visproducten voor de binnenlandse markt verder te vergroten naar ca. 40,0 kg per hoofd per jaar. De meeste vis en visproducten die in Indonesië worden geproduceerd, worden lokaal geconsumeerd. Zo'n 85% van de vis en visproducten wordt gebruikt voor de binnenlandse markt. Tegelijkertijd spelen de visserij en aquacultuur een belangrijke rol voor de Indonesische economie. De sector biedt werk aan bijna 6,5 miljoen mensen en heeft impact op het levensonderhoud en de voedsel- en voedingzekerheid van vele Indonesiërs.