Arctisch zee-ijs

Nieuws

Betrouwbaarheid voorspellingen van Arctisch zee-ijs

Gepubliceerd op
24 juni 2013

Wageningen UR onderzoekt de betrouwbaarheid van seizoens- tot meerjaren-voorspellingen van het Arctische zee-ijs en kijkt naar de waarde van deze informatie voor de economische activiteiten in het Arctisch gebied.

Om op een veilige en duurzame manier gebruik te kunnen maken van de natuurlijke hulpbronnen in het Arctisch gebied is er een grote behoefte aan betrouwbare seizoens- tot meerjaren-verwachtingen van de hoeveelheid zee-ijs. Daarom is vanuit het Wageningen UR project TripleP@Sea begin 2013 dit onderzoek gestart.

Klimaatverandering Arctisch gebied

Het Arctisch klimaat verandert. Het Arctische zee-ijs is in de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen en de oppervlakte temperaturen stijgen daar meer dan waar ook ter wereld. Het Arctische gebied wordt daarom ook wel gezien als het voorfront van de klimaatverandering. Deze versterkte klimaatverandering is het resultaat van het complexe Arctische klimaat, wat een zogenaamde 'Arctische amplificatie' van de mondiale trends tot gevolg heeft. Als gevolg van deze versnelde opwarming voorspellen de klimaatmodellen al in de 2de helft van deze eeuw ijsvrije (Arctische) zomers.

Groei economische activiteiten

Met het terugtrekkende zee-ijs groeien en diversifiëren de economische activiteiten in het Arctische gebied; de visserij groeit, de winning van olie en gas nemen toe, en de noordelijke scheepvaartroutes zijn steeds vaker ijsvrij. Echter, de variabiliteit van de hoeveelheid Arctisch zee-ijs en het Arctische weer bieden grote onzekerheden en risico's bij de operationele planning van activiteiten. Tevens is het unieke Arctische ecosysteem zeer kwetsbaar voor vervuiling (bijv. olie) en daarom mogen er geen calamiteiten veroorzaakt worden door deze toenemende economische activiteiten.

Dynamische klimaatmodel EC-Earth

Onlangs toonden klimaatmodellen aan dat de Arctische klimaat processen voorspelbaarheid mogelijk maken voor langere tijdschalen dan normale weersvoorspellingen. In dit project zullen we dit nader onderzoeken met het dynamische klimaatmodel EC-Earth. Met dit model bestuderen we de klimaat systemen die de natuurlijke variabiliteit in het Arctische gebied beïnvloeden en beoordelen we de kwaliteit/onzekerheid van de voorspellingen. Verder zullen we onderzoeken of en hoe deze voorspellingen gebruikt kunnen worden om onzekerheden en risico's voor de operationele planning in het Noordpoolgebied te beperken.