Arctisch zee-ijs

Project

Betrouwbaarheid voorspellingen van Arctisch zee-ijs

Het doel van dit project is om de betrouwbaarheid van seizoens- tot meerjaren-voorspellingen van het arctische zee-ijs te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren en een inschatting te maken van de waarde van deze informatie voor de economische activiteiten in het Arctisch gebied.

Het arctisch klimaat verandert. Het Arctische zee-ijs is in de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen en de oppervlakte temperaturen stijgen daar meer dan waar ook ter wereld. Het Arctische gebied wordt daarom ook wel gezien als het voorfront van de klimaatverandering. Deze versterkte klimaatverandering is het resultaat van het complexe Arctische klimaat, wat een zogenaamde 'Arctische amplificatie' van de mondiale trends tot gevolg heeft. Als gevolg van deze versnelde opwarming voorspellen de klimaatmodellen al in de 2de helft van deze eeuw ijsvrije (Arctische) zomers.

Folmer Krikken in het symbool voor e Noordkaap: 'de Globe'
Folmer Krikken in het symbool voor e Noordkaap: 'de Globe'

Met het terugtrekkende zee-ijs groeien en diversifiĆ«ren de economische activiteiten in het Arctische gebied; de visserij groeit, de winning van olie en gas nemen toe, en de noordelijke scheepvaartroutes zijn steeds vaker ijsvrij. Echter, de variabiliteit van de hoeveelheid Arctisch zee-ijs en het Arctische weer bieden grote onzekerheden en risico's bij de operationele planning van activiteiten. Tevens is het unieke Arctische ecosysteem  zeer kwetsbaar voor vervuiling (bijv. olie) en daarom mogen er geen calamiteiten veroorzaakt worden door deze toenemende economische activiteiten.

Om op een veilige en duurzaam manier gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen in het Arctisch gebied is er een grote behoefte aan betrouwbare seizoens tot meerdere jaren verwachtingen   van de hoeveelheid zee-ijs. Onlangs toonden klimaatmodellen aan dat de Arctische klimaat processen voorspelbaarheid mogelijk maken voor langere tijdschalen dan normale weersvoorspellingen. In dit project zullen we dit nader onderzoeken met het dynamische klimaatmodel EC-Earth. Met dit model bestuderen we de klimaat systemen die de natuurlijke variabiliteit in het Arctische gebied beĆÆnvloeden en beoordelen we de kwaliteit /onzekerheid van de voorspellingen. Verder zullen we onderzoeken of en hoe deze voorspellingen gebruikt kunnen worden om onzekerheden en risico's voor de operationele planning in het Noordpoolgebied te beperken.