Project

Bevorderen sociale cohesie in dorpen

Het onderzoek is gepresenteerd op 5 november 2009 in Wesepe.
Op verzoek van het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO) is in twee Overijsselse dorpen, Wesepe en Lierderholthuis, een onderzoek uitgevoerd naar sociale cohesie.

Wesepe - bron: www.defii.net

Onderzocht is hoe in dorpen het gemeenschapsleven versterkt kan worden door bewoners, kerk, overheid, opbouwwerk en andere organisaties.

Een student en medewerkers van de Leerstoelgroep Rurale Sociologie onderzochten met de opdrachtgever hoe in dorpen het gemeenschapsleven vorm krijgt en hoe dit versterkt kan worden.

nicolaaskerkwesepe2.jpg

Het project bestond uit twee delen, een onderzoeksdeel en een actiedeel:

  • Het onderzoeksdeel om inzicht te geven in de wijze waarop dorpsbewoners betekenis en vorm geven aan het lokale gemeenschaps-gevoel en welke verwachtingen zij van de lokale gemeenschap hebben.
  • Het actiedeel om een dynamische dialoog in gang te zetten in de onderzochte dorpen en om door dorpsgesprekken vast te stellen welke rol opbouwwerk, kerk en overheid kunnen spelen in de versterking van het rurale gemeenschapsleven. Het project moet een voorbeeld kunnen zijn voor andere dorpen die ook, gestuurd door initiatieven vanuit de dorpsbewoners zelf, het gemeenschapsgevoel expliciet tot onderwerp van gesprek willen maken.

Eind maart 2009 zijn in Lierderholthuis en in Wesepe dorpsgesprekken gehouden om de onderzoeksresultaten en overblijvende vragen te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en hebben aandacht gekregen in de lokale media.

Het KCWO verwacht dat dit onderzoek concrete handvatten oplevert voor beleid en activiteiten van overheid, kerk, opbouwwerk en andere organisaties die initiatieven van bewoners kunnen ondersteunen.

Het project werd ondersteund door een breed samengestelde begeleidingscommissie, waarin naast de onderzoeker en de opdrachtgever ook niet katholieke opbouworganisaties zitting hadden zoals de Stichting VariYa, ZijActief Overijssel, Katholiek Vrouwennetwerk, Protestantse Kerk in Nederland.

Naast een onderzoeksrapport is er ook een brochure uitgebracht die verspreid is in de onderzochte dorpen en in de regio. In januari 2010 is het project met de betrokkenen geƫvalueerd.

Conferentie 'Bevorderen sociale cohesie in Wesepe' op 5 november 2009
Conferentie 'Bevorderen sociale cohesie in Wesepe' op 5 november 2009

Downloads

In de pers

Opdrachtgever

Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel

Projectcoƶrdinatie

Don Weenink - Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen University / Wetenschapswinkel

Uitvoering

Studenten Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen University
Don Weenink - Leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen University

Begeleidingscommissie

Bettina Bock - Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wageningen University
Marjan Hidding - Leerstoelgroep Landgebruiksplanning, Wageningen University
Margreet Hogenkamp - senior adviseur stichting VariYa, Maatschappelijke Ontwikkeling en Integratie
Ans Korenromp - Plattelandsvrouwen Overijssel
mevr. Kromkamp - lid van het bestuur Zij-Aktief
Jan Willem Menkveld - Provinciale Werkgroep Landbouw en Kerk (Protestants Dienstencentrum)
Gerard Straver - Wetenschapswinkel (agendalid)
Don Weenink - Leerstoelgroep Rurale Sociologie, Wageningen University (secretaris)
Eddy Oude Wesselink - Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (voorzitter)
Ria Wilzing - Plattelandsjongeren Overijssel

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR