Project

Bewonersparticipatie in openbaar groenbeheer (Culemborg)

De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft in opdracht van Terra Bella, één van de werkgroepen van de BEL (Bewonersvereniging Eva-Lanxmeer) uit Culemborg onderzocht wat de effecten van vergaande bewonersparticipatie in het groenbeheer zijn.

flora en fauna in Eva-Lanxmeer

Terra Bella is één van de werkgroepen van de BEL (Bewonersvereniging Eva-Lanxmeer) uit Culemborg. Zij houdt zich bezig met beheer van het openbaar groen in de wijk Lanxmeer. De convenanten tussen Terra Bella en de twee eigenaren van de openbare groene ruimte in de wijk (gemeente Culemborg en drinkwaterbedrijf Vitens) zijn vanwege grote tevredenheid na 5 jaar verlengd. Deze vijfjarige samenwerking wil Terra Bella graag evalueren.

Onderzoek

Daarom heeft zij de Wetenschapswinkel van Wageningen UR verzocht in te gaan op de hieronder genoemde onderzoeksvragen.

Wat zijn de effecten van vergaande bewonersparticipatie in het groenbeheer

  1. op de leefbaarheid in de wijk?
  2. op het gemeentelijk groenbeheer? Kan de gemeente deze manier van werken ook in andere wijken toepassen? Wat kunnen andere gemeenten ermee?
  3. op de soortenrijkdom?

Het Centrum landschap van Alterra heeft in samenwerking met studenten van Institut National d’Horticultyure et de Paysages, Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein de verschillende vragen verkend en uitgewerkt.

foto: gemeente Culemborg

Het Wetenschapswinkelrapport werd op 24 juni overhandigd aan Niek Hazendonk van Terra Bella en aan de Culemborgse wethouders Huub van Oorschot en Willem-Jan Stegeman.