Uitgave

Bewonersparticipatie in stedelijk groen - 'Lessen in vertrouwen'

Het bevorderen van sociale integratie door burgers mee te laten ontwerpen aan een stadspark, dat is het onderwerp van het boekje 'Lessen in vertrouwen'.

Het boekje beschrijft en evalueert een stapsgewijze aanpak, die rekening houdt met communicatieverschillen tussen bewoners in de multiculturele stedelijke vernieuwingswijk Osdorp Midden Noord. Bewoners en medewerkers van gemeente, opbouwwerk, woningcorporatie en projectbureau geven aan dat de aanpak bijdroeg aan betrokkenheid, sociale cohesie en een vertrouwensrelatie tussen gemeente en burgers. Dit biedt een basis voor verder bouwen in de wijk aan zowel de fysieke als de sociale omgevingskwaliteit.

boekomslag lessen in vertrouwen

Download:

Lessen in vertrouwen (pdf, 9,6 Mb) - Bewoners participeren in planvorming voor het Botteskerkpark, Amsterdam-Osdorp, door: C.B.E.M. Aalbers, A. Haars en E.M.V. de Ruiter.