Biggen

Nieuws

Biggen leren beter eten van hun moeder

Gepubliceerd op
20 september 2011

Als pas gespeende biggen gebruikmaken van de ervaring van hun moeder, leren ze sneller vast voer eten en zijn ze minder gestrest

Ook een speels hok helpt bij het beter leren eten van de biggen. Dat is de conclusie uit een STW-onderzoek over informatieoverdracht van zeug naar biggen dat Marije Oostindjer aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, deed en waarop zij op 23 september promoveert.

Onvoldoende eten

Pas gespeende (van de zeug gescheiden) biggen in de varkenshouderij eten vaak onvoldoende en zijn gestrest. Veel biggen zijn nog afhankelijk van moedermelk als ze gespeend worden en hebben weinig ervaring met de opname van vast voedsel. Het voer dat na het spenen wordt aangeboden, laten biggen dan ook vaak staan, soms zelfs dagenlang, met gezondheids- en welzijnsproblemen als gevolg.

110920Foto_Oostindjerbig1.jpg

Eetgedrag verbeteren

Marije Oostindjer onderzocht hoe het eetgedrag van biggen verbeterd kan worden. Ze keek onder andere wat biggen leren als ze samen met hun moeder foerageren. Het blijkt dat biggen eerder voer opnemen met een smaak of geur die ze herkennen van de moedermelk of de baarmoeder. Ook zijn biggen minder gestrest als ze een verrijkt hok (met materialen zoals houtkrullen, stro, turf en takken) hebben waar ze spelenderwijs het vaste voer kunnen leren eten. Leren van de moeder en een verrijkt hok resulteerden bovendien in een betere gezondheid, een betere groei en minder gedragsproblemen na het spenen.

Doel van het project was om de ontwikkeling van voedselopname bij biggen met nieuwe maatregelen te faciliteren en hiermee de problemen rondom spenen te verminderen. De resultaten van het onderzoek worden in de varkenssector al toegepast. In het door Technologiestichting STW gefinancierde project participeerden cofinanciers Lucta S.A., Nutreco B.V., L. Verbakel B.V., de Productschappen voor Vee Vlees en Eieren en het Productschap Diervoeder.