Activiteit

Bijeenkomst precisielandbouw voor toeleveranciers en adviseurs

Het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL) organiseert op 25 januari 2019 een bijeenkomst voor toeleveranciers en adviseurs in precisielandbouw. Producten of diensten die een bijdrage kunnen leveren aan het NPPL-project, zijn welkom.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

vr 25 januari 2019 10:00 tot 12:00

Locatie Radix, building number 107
Droevendaalsesteeg 1
107
6708 PB Wageningen
0317 48 60 01
Zaal/kamer SerreZaal 1.18

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) begeleiden experts van Wageningen University & Research ook in 2019, negen boerenbedrijven bij een aantal precisielandbouwcases. Doel van het NPPL-project is het stimuleren van de vergroening en verduurzaming van land- en tuinbouw, door het versnellen van de toepassing van precisielandbouw. Daarvoor gaat het NPPL-project bij de negen praktijkcases knelpunten wegnemen waar agrariërs in de praktijk tegenaan lopen. Knelpunten die tot nu toe brede toepassing van precisielandbouw in de weg staan.

Tijdens de bijeenkomst: opzet en aanpak

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de opzet van het NPPL-project. Ook bespreken we erfbetreding bij de geselecteerde boeren en we vertellen hoe de communicatie over de resultaten gaat verlopen. U krijgt daarnaast de gelegenheid om uw producten of diensten, toepasbaar in één of meer van de precisielandbouwcases, met ons te delen. Ook zorgen we voor mogelijkheden om interactie te hebben met NPPL deelnemers en uw producten te tonen of te pitchen. Het definitieve programma volgt na aanmelding.

Wilt u deelnemen?

Biedt u diensten of producten aan op het gebied van de zes precisielandbouwcases? Dan bent u van harte welkom.
Het gaat met name om producten en kennis op gebied van:

  • Rijpadenoptimalisatie
  • Precisiebemesting grasland
  • Plaats-specifiek onkruid bestrijden
  • Beregeningsadvies op maat
  • Bescherming legnesten en fauna
  • Variabel doseren fungiciden

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven door een e-mail
te sturen naar corne.kempenaar@wur.nl o.v.v. Erfbetrederdag.
Geef in uw email aan: