Omzetting lignine naar bioaromaten

Bio-aromaten

Er is veel vraag naar bio-aromaten als vervanger voor de aromaten die momenteel worden geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Wageningen Food & Biobased Research gebruikt natuurlijke grondstoffen om bio-aromaten te maken voor talloze hoogwaardige toepassingen. Lignine en suikers afkomstig van cellulose en hemicellulose zijn hierin de voornaamste duurzame grondstoffen.

Meerwaarde van bioaromaten

Meer dan 150 ton aan chemicaliën wordt wereldwijd geproduceerd op basis van aromatische bouwstenen. De ontwikkeling van bio-aromaten is een antwoord op klimaatverandering en het dreigende tekort aan fossiele grondstoffen. Biobased afval- en zijstromen uit de papierindustrie, landbouw, landschapsonderhoud en andere bioraffinageketens kunnen dienen als alternatief voor fossiele bronnen. Dankzij de extra functionele eigenschappen kunnen biobased aromatenuit bronnen als koolstofrijke of ligninehoudende zijstromen zelfs een meerwaarde bieden ten opzichte van aromaten op fossiele basis.

Voorloper in onderzoek

Wageningen Food & Biobased Research heeft tientallen jaren ervaring in de valorisatie van biobased zijstromen als basis voor bio-aromatenaromaten. We zijn onder andere voorloper in het onderzoek naar lignine als fenolachtige bouwsteen voor biobased harsen en kleefstoffen en als bouwsteen voor polymeren in polyesters, schuimen, coatings en lakken. Daarnaast werken we aan toepassingen voor lignine als bindmiddel in materialen als asfalt en helpen we bedrijven met de omzetting van suikers uit koolhydraatrijke afvalstromen in biobased multifunctionele bioi-aromaten als dizuren en trizuren. Wageningen Food & Biobased Research heeft bovendien unieke biotechnologische benaderingen voor bio-aromatenaromaten in ontwikkeling.

Voorbeelden van onderzoek

We hebben uitgebreide ervaring in onderzoek naar de productie van bioaromaten:

  • We werken in verschillende projecten aan het toepassen van lignine als natuurlijk bindmiddel in asfalt. We verwachten dat fossiele bitumenbindmiddelen op de lange termijn geheel vervangen kunnen worden.
  • We onderzoeken het gebruik van lignine als basis voor actieve ingrediënten in functionele verpakkingsmiddelen, cosmetica en bouwmaterialen in het EU-project ZELCOR.
  • In het project "Waste to Aromatics" werken we aan de omzetting van suikers uit afvalstromen als gemeentelijk afval en rioolwater in furfural. Furfural wordt gebruikt als bouwsteen in de productie van aromatische dizuren en trizuren.
  • We ontwikkelen in het FIAD-project een zogenaamde tandem Diels-Alder aromatisatietechnologie om furfural om te zetten in aromatische dizuren en trizuren als methylftaalzuur en hemimellietzuur. Deze producten worden geëvalueerd in toepassingen als coatings en polyurethanen.

Neem contact met ons op om de optie om bioaromaten uit ligninebevattende of suikerrijke zijstromen te produceren, te bespreken.

Richard Gosselink (bioaromaten op basis van lignine), Jacco van Haveren (bioaromaten op basis van suikers).