Project

Biodiversiteit in Zundert

Concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft, in opdracht van drie lokale partijen, concrete handvatten ontwikkeld om de biodiversiteit in het Brabantse Zundert te versterken.

Het Vogelrevalidatiecentrum Zundert zet zich al decennia in voor de opvang van vogels en zoogdieren. Deze opvang heeft een sterk curatief karakter: er wordt ingegrepen als het al fout is gegaan. De laatste jaren is er binnen het Vogelrevalidatiecentrum ook aandacht gekomen voor een preventief spoor: hoe kunnen we de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving van vogels en zoogdieren verbeteren?

Onder meer als kristallisatie van deze gedachte is het VRC recentelijk een samenwerking aangegaan met de gemeente Zundert en met Treeport Zundert. De samenwerking richt onder meer op versterking van de biodiversiteit in de gemeente. De samenwerkende partijen hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om daar praktische handvatten voor op te stellen.

Een catalogus vol concrete maatregelen

In het projectrapport wordt eerst een uitgebreide analyse gemaakt van de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Vervolgens zijn, om die biodiversiteit te vergroten, maatregelen ontworpen die de levensomstandigheden voor zorgvuldig geselecteerde ambassadeurssoorten optimaliseren. In het kielzog van de ambassadeurssoorten zullen ook andere soorten profiteren. Om de ecologische samenhang te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de ecologische verbindingen op landschapsschaal en op ecotoopschaal kunnen herstellen. Om de duurzaamheid van de maatregelen te borgen, is voor een aantal betrokken partijen een voorzet gedaan voor een natuurplan.