Project

Biodiversiteit studie van het Pechora stroomgebied

De Pechora rivier stroomt 1800 km van het Oeral gebergte naar de Arctische Zee. Het heeft een grotere waterafvoer dan de Rijn en is de enige intacte grote rivier in Europa.

In tegenstelling tot andere rivieren in Europa zijn er geen reservoirs of constructies die het water beïnvloeden; er is slechts één brug over de rivier. Dit betekent dat de aquatische fauna, zoals trekvissen als de Atlantische zalm nog steeds in grote getale aanwezig zijn. Alterra Wageningen UR onderzocht de mogelijkheden die biodiversiteit biedt voor dit unieke stroomgebied, met bergen, toendra’s en rivierdelta's. Net als de Noordzee kent dit deel van Rusland verschillende trekvogels zoals wilde zwanen, ganzen, eenden en steltlopers.

Doelstellingen

  • Het kwantificeren van de relatie tussen bosbeheer en waterafvoer, met inbegrip van de effecten van saliniteit in de Pechora rivierdelta.
  • Het kwantificeren van de invloed van de overstromingsfrequentie en duur, de hoeveelheid nutriënten, de nesten en foerageervoorkeuren van trekvogels in de delta.
  • Het kwantificeren van populaties trekvissen in relatie tot de de waterhuishouding van de Pechora rivier en haar zijrivieren.

Resultaten

  • De Pechora rivier biedt een unieke referentiebasis voor natuurlijke processen in riviersystemen onder Europese omstandigheden.
  • Bedreigingen voor de biodiversiteit zijn commerciële houtkap en infrastructurele ontwikkelingen met betrekking tot olie-en gaswinning.
  • De participatie van de inheemse bevolking (Nenets) in de ontwikkeling het deltagebied is niet goed verankerd.

Meer informatie

  • Van der Sluis, T., S. Degteva, P. Slim, B. Pedroli (2004): Towards biodiversity assessment for boreal forests in the Pechora River Basin (Russian Federation). In: Marchetti (ed.): Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – from ideas to operationality.  p. 467-480, EFI Proceedings No. 51, 2004, European Forest Institute, Finland.
  • Schelhaas, M.J., A.L. Fedorkov, I.T.M. Jorritsma, T. van der Sluis, P. Slim, A. B. Zlotnitskiy (2005): Towards sustainable forestry in the Pechora Basin: Results of a simulation study. Institute of Biology/RIZA/NWO/ALTERRA. ALTERRA, Wageningen, the Netherlands.
  • Van der Sluis, T. (2005): Pechora River Basin Integrated System Management PRISM: biodiversity assessment for the Pechora River Basin: Biodiversity, land use & forestry modeling. Alterra-report, 1156, Wageningen, The Netherlands.