Product of dienst

Biologisch Proef- en Leerbedrijf Droevendaal

Het Biologisch Proef- en Leerbedrijf Droevendaal in Wageningen biedt faciliteiten, middelen en deskundigheid voor onderzoek en onderwijs op het gebied van de gehele biologische productieketen.

Er is speciale aandacht voor integratie van dier, gewas en landschap. Het is een gemengd bedrijf met 50 ha percelen en een aantal landbouwhuisdieren, waaronder circa 65 stierkalveren. Ongeveer 10% van het areaal van Droevendaal is natuur en is onderdeel van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur.

chicken

Het Biologisch Proef- en Leerbedrijf Droevendaal biedt een uniek samenspel van elementen in de biologische productieketen. De kringloop bodemkwaliteit-gewas-voeder-dier-mest en de interactie dier-gewas-landschap maken uitdagend onderwijs en onderzoek mogelijk.

Het Biologisch Proef- en Leerbedrijf ‘Droevendaal’ is daardoor een multifunctioneel bedrijf waar onderwijs, onderzoek, natuur, voorlichting en recreatie bij elkaar komen. Het is een ontmoetingsplaats voor pionierende boeren, maatschappelijke groeperingen, studenten en onderzoekers. En voor ‘de consument’ met zijn vraag naar veilig voedsel in een leefbare wereld.

Droevendaal is onderdeel van Unifarm van Wageningen UR en is gevestigd aan de Kielekampsteeg in Wageningen.