Themadag

Biologische Velddag

Na de Bio-beurs in januari is De Biologische Velddag het grootste evenement waar de biologische sector elkaar ontmoet. Jaarlijks begroeten we circa 500 bezoekers uit de biologische sector. Naast akkerbouwers ook steeds meer veehouders, onderzoekers en voorlichters uit de biologische én gangbare landbouw.

Organisator Centrum Biologische Landbouw (CBL), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut (LBI) in nauwe samenwerking met Agrifirm, BDEKO, Bio-beurs-organisatie en DLV-Plant.
Datum

do 5 september 2013 13:00 tot 18:00

Locatie Broekemahoeve. Elandweg 84, Lelystad

Dit jaar is voor de Velddag gekozen voor een datum in het oogstseizoen, met als toepasselijk thema ‘Oogst’. In het veld tonen onderzoekers hun noviteiten en resultaten. Naast de bodem is er aandacht voor ziekten en plagen en biodiversiteit. En uiteraard voor oogst en verwerking van gewas en product.

Op proefbedrijf Broekemahoeve kunt u diverse proefvelden bezoeken en met aanwezige onderzoekers spreken.

Onderdelen van de Velddag zijn:

  1. Highlights onderzoeksresultaten o.a. phytophthora, wortelvlieg, biodiversiteit, groenbemesting en grondbewerking, project BASIS, project Bokashi gebruik
  2. Presentatie specifieke oogst- en verwerkingapparatuur
  3. Resultaten proefvelden systeemtelen met vaste rijpaden en alternatieve systemen van grondbewerking
  4. Proeven verschillende bodemverbeteraars
  5. Demonstratie systemen grondbewerking, mechanische onkruidbestrijding en oogst
  6. Workshops: - bijv. beoordeling bodemkwaliteit en advies verbetering bodemstructuur
  7. Demovelden biologische teelten en behoud bodemkwaliteit de Broekemahoeve o.a. rassen winter- en zomertarwe, nieuwe soorten aardappelen, pompoenen, winterpeen, veldbonen, kool, grasklaver en soja.
  8. Centrale informatie met presentatie bedrijvennetwerken en mogelijkheid tot kennisuitwisseling en biologische catering  
  9. Jubileumborrel t.g.v. ‘Jubileumviering Centrum Biologische Landbouw’