Nieuws

Biologische grondontsmetting

Gepubliceerd op
22 februari 2012

Milieuvriendelijke alternatieven voor chemische grondontsmettingsmiddelen kunnen telers helpen bij het bestrijden van persistente ziekteverwekkers. Biologische grondontsmetting is een mogelijk alternatief.

ImageCAAIG2OO.jpg

Biologische grondontsmetting is gebaseerd op het principe dat bij zuurstofloze vertering van grote hoeveelheden vers organisch materiaal afbraakproducten ontstaan die voor bodemplagen en ziekteverwekkers dodelijk zijn. BGO met verhakseld gras wordt al toegepast in de praktijk. Wageningen UR heeft in opdracht van EL&I de effectiviteit van verschillende bewerkte organische producten vergeleken met gras.

Onderzoek is uitgevoerd onder geconditioneerde omstandigheden in emmers met twee grondsoorten (dekzand en lichte mariene zavel). Hieraan waren wortellesieaaltjes Pratylenchus penetrans (adulten en juvenielen), wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla (eipakketten), aardappelcysteaaltjes Globodera pallida (cysten) en de verwelkingsschimmel Verticillium dahliae (microsclerotiën) toegevoegd.

De gedefinieerde organische producten waren effectiever dan gras. Deze producten waren effectief bij 16°C tegen alle doelorganismen bij bepaalde doseringen en behandelingstijden. Meest gevoelig was P. penetrans die al bij lage doseringen en korte behandelingstijden werd uitgeschakeld. Meest persistent waren de microsclerotiën van V. dahliae die pas bij hoge doseringen en lange behandelingstijden werden gedood. De grondkarakteristieken hadden invloed op de effectiviteit.
De productie van vetzuren en gassen CO2, NH 3, H2S, CH4 en N2O en de consumptie van O2 tijdens het omzettingsproces van Biologische grondontsmetting verschilde per grondsoort, organisch product, dosering, behandelingstijd en temperatuur. Een aantal van deze producten kan een rol spelen bij de afdoding van de pathogenen.

Links