Project

Biologische indicatoren voor de Noordpool (ARCIND)

Binnen dit PhD project worden biologische indicatoren ontwikkeld om het effect te kunnen beoordelen van (nieuwe) menselijke activiteiten in het Noordpoolgebied.

In de afgelopen 50 jaar zijn de gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied zichtbaar geworden. Wetenschappers voorspellen dat het huidige meerjarige pakijs in de toekomst zal veranderen in meer seizoensgebonden zeeijs. Terugtrekkend zeeijs biedt de mogelijkheid voor een toename van menselijke activiteiten in dit gebied, zoals havenontwikkeling en olie- & gaswinning. Deze activiteiten kunnen leiden tot verschillende vormen van druk op mariene ecosystemen in het Noordpoolgebied.

Het is algemeen bekend dat de structuur en functie van bodemgemeenschappen van het Arctische continentaal plat in relatie staan met oceaanstromingen, nutriëntenkringlopen en trofische ketens. Verwacht wordt dat de bovengenoemde druk van menselijke activiteiten samen met een stijgende watertemperatuur chemische stress oplevert voor bodemdieren, terwijl we de ecologie van bodemdieren in dit gebied nog niet goed kennen.

Het doel van dit PhD project is het ontwikkelen van een signaleringssysteem op basis van biologische indicatoren, bestaande uit bodemdieren (of functionele groepen), om de chemische druk van menselijke activiteiten in het Noordpoolgebied te kunnen voorspellen, beoordelen en te mitigeren.

Het veldwerk wordt uitgevoerd op Spitsbergen, Noorwegen, en het Kola-schiereiland in noordwest Rusland. Criteria voor de selectie van geschikte indicatorsoorten worden ontwikkeld en toegepast, terwijl laboratorium-en veldexperimenten worden uitgevoerd voor de validering van geschikte indicatoren.

Samen met reeds bestaande indicatoren kunnen deze biologische indicatoren worden toegepast voor de ontwikkeling van beleid en beheer van duurzame ontwikkelingen in het Noordpoolgebied.

Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, Akvaplan-Niva AS (Tromsø, Noorwegen), het Noors Polair Instituut (Tromsø, Noorwegen), het Noors Instituut voor Wateronderzoek (Oslo, Noorwegen) en Statoil (Noorwegen).