Nieuws

Biologische landbouw is integraal duurzaam

Gepubliceerd op
20 december 2011

De biologische landbouw is een op duurzaamheid gerichte keten met een gecertificeerd product en een sterk groeiende markt.

Duurzaamheid is een integraal begrip: verschillende thema’s zoals milieu, klimaat, dierenwelzijn en profijt zijn nauw met elkaar verweven.

Bij de agrarische bedrijfsvoering kunnen bepaalde maatregelen gunstig zijn voor meerdere doelen. Zo is het verbeteren van de bodem met meer organische stof goed voor de bodemvruchtbaarheid maar ook voor het klimaat (CO2 vastlegging in de bodem). Soms werken maatregelen niet even gunstig voor alle doelen. De vrije uitloop van dieren in de biologische veehouderij is goed voor hun welzijn, maar de dieren komen meer in aanraking met ziekteverwekkers, een risico voor de gezondheid. Daar is wel weer iets aan te doen, maar dat vergt aanpassingen in de gehele bedrijfsvoering.

Het LEI heeft bijgedragen aan een onderzoek van naar de prestaties van de biologische landbouw op zeven verschillende aspecten van duurzaamheid. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in een rapport en ook verwerkt in een brochure.

Meer over dit onderwerp

Biologische landbouw scoort goed op integrale duurzaamheid