Biomassabeschikbaarheid

De beschikbaarheid van biomassa is één van de belangrijke onderwerpen in de biobased economy. Wageningen Food & Biobased Research heeft binnen dit thema een unieke positie. Wij hebben zowel kennis van de ‘upstream’ als van de ‘downstream’ kant en kunnen daarmee het verband leggen tussen de eisen van de biomassaproducent en de eisen van de gebruiker.

Beschikbaarheid

Om biomassabeschikbaarheid in kaart te brengen doorlopen we verschillende stappen. In de eerste plaats kijken we naar het specifieke doel van de beschikbaarheidstudie. Is dat bijvoorbeeld beleidsondersteuning (op nationaal of Europees niveau) of is het doel te bepalen of er voor een project met specifieke randvoorwaarden voldoende biomassa beschikbaar is? We bekijken wat de huidige bruto productie aan biomassa binnen het beoogde gebied is. Hieruit leiden we af hoeveel biomassa er onder concurrentie met andere toepassingen en op basis van economische- en duurzaamheidrandvoorwaarden op een bepaalde termijn beschikbaar kan komen. We gebruiken vaak scenario’s om onzekerheden in de toekomst mee te kunnen wegen. Zo komen we uiteindelijk tot een afgewogen beschikbaarheidsinschatting.

Niet-concurrerende biomassa

Wageningen Food & Biobased Research biedt niet alleen inzicht in de beschikbaarheid, maar ook in de eigenschappen (kwaliteit) van de biomassa, de kosten, alternatieve toepassingen en de duurzaamheidsaspecten. We bekijken kritisch of de aanvoer van biomassa niet concurreert met landbouwgewassen. Om concurrentie met landbouwgewassen te voorkomen werken we aan twee hoofdoplossingen: het verwaarden van onbenutte of onderbenutte biomassa en de teelt op marginale grond. Ons eindproduct is een goede inschatting van biomassabeschikbaarheid onder duurzame omstandigheden tegen acceptabele kosten.

Publicaties

Overige publicaties