Online

MOOC Biorefinery: From Biomass to Building Blocks of Biobased Products

Leer hoe je een effectieve bioraffinaderij ontwerpt en maak waardevolle bestanddelen uit verschillende biobased grondstoffen zoals planten, organismen en afvalstromen.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 7 weken, 12-20 uur per week
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Certificaat Certificaat
Groepsformaat > 80

Over de cursus

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide (CO2) vrij. Dat is slecht voor het klimaat. Ook kunnen fossiele brandstoffen opraken. Daarom wil de Rijksoverheid in 2050 een CO2 arme economie hebben en stimuleert bedrijven over te stappen.
www.rijksoverheid.nl

Het gebruik van fossiele grondstoffen is controversieel. Ze worden gebruikt voor energie, chemicaliën en bij de productie van zowat elk product. Daarom zien we nu een enorme verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame, biobased en hernieuwbare grondstoffen. In deze nieuwe wereld moet je weten hoe je waardevolle elementen uit biomassa haalt. En, hoe je dat efficiënt en effectief doet.

Met deze MOOC en doe je de nieuwste kennis op over bioraffinage. Bioraffinage is een onmisbaar onderdeel van de biobased industrie, zoals aardolieraffinage dat is voor de fossiele industrie. In een bioraffinaderij wordt een complexe biobased grondstof zo duurzaam mogelijk gescheiden en verwerkt voor zoveel mogelijk toepassingen.

Na afronding van deze MOOC begrijp je welke gereedschappen en technieken nodig zijn om verschillende grondstoffen uit biomassa efficiënt uit elkaar te halen, te scheiden en om te zetten in eenvoudigere (functionele) bestanddelen. Eerst ga je leren welke technieken en processen er zijn om biomassa te activeren, uit elkaar te halen en te scheiden. Vervolgens ga je kijken naar het ontwerpen van een bioraffinaderij, waarbij je rekening houdt met grondstoffen en duurzaam energiegebruik. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Massa- en energiebalans
  • Ontwerpen van proceseenheden voor bioraffinage om meerdere producten te halen uit één soort biomassa;
  • Hoe je energie en grondstoffen terugwint in het bioraffinagesysteem; Evalueren of het ontworpen systeem duurzaam en economisch haalbaar is
  • Evalueren wat de criteria voor succesvolle uitvoering zijn

Wat je gaat leren

  • De juiste (chemische) voorbehandeling en omzettingen kiezen om de benodigde producten te verkrijgen
  • Het concept van een bioraffinageproces ontwerpen
  • Kritisch evalueren of een procesontwerp efficiënt omgaat met energie en grondstoffen
  • Het ontwerp vergelijken met fossiele processen
  • Weten hoe je biobased grondstoffen activeert/uit elkaar haalt en scheidt

MicroMasters® Programma Chemistry and Technology for Sustainability

Je kunt deze MOOC los volgen of als onderdeel van het MicroMasters Programma Chemistry and Technology for Sustainability. In dit online programma ontdek je nieuwe grondstoffen en leer je hoe jouw bedrijf de overstap kan maken van fossiel naar duurzaam en biobased. Ben jij iemand die werkt in de energie-, de chemische of biotechnologische industrie en wil je graag meewerken aan de transitie naar duurzamere praktijken? Dan is dit MicroMasters Programma echt iets voor jou!

Maak kennis met de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f