antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie

Promotie

Bjorn Berendsen: LC-MS residue analysis of antibiotics - What selectivity is adequate?

In de veehouderij wordt veel gebruik gemaakt van antibiotica, waardoor antibioticaresistentie optreedt en ziektes bij mens en dier onbehandelbaar raken. Het verantwoord gebruik van antibiotica is dus van groot belang vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en humane gezondheid. Een maatregel om antibioticumresistentie te beperken is het terugdringen van het antibioticumgebruik in de veehouderij.

Promovendus dr.ing. BJA (Bjorn) Berendsen
Promotor prof.dr. MWF (Michel) Nielen
Copromotor dr. AAM (Linda) Stolker
Organisatie Wageningen University, RIKILT Wageningen University & Research
Datum

vr 14 juni 2013 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Echter, om resistentie te verminderen moet niet alleen het gebruik van antibiotica worden teruggebracht maar het is ook belangrijk om het ontstaan van resistentie te begrijpen. Kennis over de onbedoelde verspreiding van antibiotica is daarbij van belang. Bij toediening kunnen antibioticaresten zich verspreiden in de directe omgeving van de stal en bovendien worden antibiotica voor een groot deel uitgescheiden via mest dat op het land wordt uitgereden. Via deze route raakt het milieu besmet (grond, water, gewassen). RIKILT Wageningen UR heeft methoden ontwikkeld waarmee antibiotica in voeding maar ook in mest, grond, stro, gewassen, etc. kunnen worden geanalyseerd. Met deze methoden wordt de ‘levensloop’ van antibiotica onderzocht. Met dit onderzoek is bijvoorbeeld ontdekt dat het antibioticum chlooramfenicol - binnen de EU verboden voor gebruik bij voedselproducerende dieren - van nature in stro en maïs voorkomt. Aangetoond is dat grondbacteriën deze stof produceren en dat gewassen dit vervolgens kunnen opnemen. Deze gewassen worden gebruikt als diervoeder of als stalbedekking en zo worden dieren onbedoeld blootgesteld aan dit antibioticum. Deze bevindingen geven meer inzicht in de problematiek omtrent resistentievorming.


Alles in het leven is selectief, zelfs het leven zelf.