Artikel

Blauwtong

Blauwtong (bluetongue) is een arthropod born virus (ARBO virus), hetgeen betekent dat het door insecten (stekende knutten, Culicoïdes soorten) wordt overgedragen. Het virus kan vele soorten herkauwers infecteren, maar directe besmetting van het ene dier op het andere dier is zeer onwaarschijnlijk. Er is altijd een stekende knut (of naald) voor overdracht nodig.
Wageningen Bioveterinary Research is het nationaal referentielaboratorium voor de diagnostiek van blauwtong.