Product of dienst

Bodemfysische Eenhedenkaart (BOFEK2012)

BOFEK2012 is een GIS-bestand met daarin de ruimtelijke verbreiding van bodemfyisische eenheden. Dit zijn gebieden met een overeenkomstige bodemopbouw en een overeenkomstig hydrologisch gedrag.

Er worden 72 verschillende eenheden onderscheiden. Aan een bodemfysische eenheid is een geschematiseerd bodemprofiel gekoppeld en aan de afzonderlijke lagen in het bodemprofiel kunnen aan de hand van de Staringreeks belangrijke bodemfysische karakteristieken worden toegevoegd. De indeling is afgeleid van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in Alterra-rapport 2387 en in de metainformatie.

Potentieel gebruik

De informatie in het databestand kan dienen als invoer bij modelberekeningen van water- en stoffentransport in de bodem.

Toepassingsschaal

1 : 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijke schema

Vector

Prijs

Gratis

Downloads

Bodemfysische eenhedenkaart

Bodemfysische eenhedenkaart (metadata)