Henk Wösten

Testimonial

Bodemkundige Henk Wösten over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Bodemkundig onderzoeker Henk Wösten doet onderzoek naar de herstelmogelijkheden van veenbossen in Azië.

Tropische veenbossen vormen een belangrijke sink van koolstof
Henk Wösten

Indonesië, Maleisië en in mindere mate Vietnam zitten namelijk met een groot probleem: ze stoten enorme hoeveelheden broeikasgassen uit. Dit komt niet zozeer door een hoog verbruik van fossiele brandstoffen, maar doordat er in het land zoveel veenbos is omgezet in landbouwgrond. Tropische veenbossen zijn van nature een opslagplaats van kooldioxide. De bomen halen grote hoeveelheden CO2 uit de lucht. Als ze afsterven vormen ze een dikke veenlaag waaruit weinig koolstof vrijkomt; het water in het veen voorkomt dat plantenresten goed worden afgebroken. Tropische veenbossen vormen daarmee een belangrijke sink van koolstof. Ze houden zo’n drie procent van al het koolstof vast dat in de wereld in de bodem en bossen wordt opgeslagen. De veengebieden die voor de teelt van oliepalm worden gebruikt, zijn in conditie te houden met goed waterbeheer. Sommige palmolieplantages zakken door inklinking van het veen wel tien tot vijftien centimeter per jaar. Wösten: ‘We hebben een aantal richtlijnen opgesteld zoals het hoog en constant houden van de grondwaterstand en het gebruik van relatief kleine dammen. De richtlijnen zijn door de plantagehouders overgenomen.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele projecten en publicaties van Henk Wösten