Nieuws

Bodemstikstof bepaalt mede perenbladvlo-populatie

Gepubliceerd op
17 december 2013

Wat allang werd vermoed, is nu voor het eerst onder praktijkomstandigheden aangetoond: een hoog aanbod van stikstof in de bodem leidt tot een hogere populatie van perenbladvlolarven op perenbomen.

Plaagtechnisch dus een goede reden om de stikstofbemesting nauwkeurig af te stemmen op het bodemaanbod en de behoefte van de plant. in plaats van 'voor de zekerheid' wat meer te geven.

Gevoelig voor variatie

Uit onderzoek was al bekend dat bladluizen en bladvlooien minder snel groeien op bladeren met zeer lage stikstofgehalten. Voor de perenteelt is van belang of de perenbladvlo-populatie gevoelig is voor de variatie in bodem- en bladstikstof, die in praktijkpercelen mogelijk is.

Stikstofbemesting

In 2013 zijn op een productief perenperceel op de PPO-locatie Randwijk de populaties van perenbladvlo gevolgd bij twee stikstofbemestingsbehandelingen. Op 13 juni bleek dat er, statistisch betrouwbaar, twee maal zoveel perenbladvlolarven aanwezig waren bij de behandeling waarbij bemest was met 220 kg stikstof/ha via breedwerpige bemesting, fertigatie en bladvoeding in vergelijking met de behandeling waarbij alleen 30 kg N/ha via breedwerpige bemesting gegeven was. De stikstofbladgehaltes in de perioden eind juni en begin september vielen voor beide behandelingen in de bemestingsklasse “goed” en alleen in september kon een kleine, statistisch betrouwbare, verhoging van het stikstofbladgehalte vastgesteld worden. Het stikstofbladgehalte is blijkbaar geen goede indicator om het effect van stikstofbemesting op de perenbladvlo-populatie vast te stellen. Het stikstofaanbod in de grond onder deze omstandigheden blijkbaar wel.

Belangrijkste plaag

De verschillen in perenbladvloaantasting leidden in het voorjaar tot aantoonbare verschillen in aanwezigheid van kleine roetdauwplekjes op de bladeren. Door aanwezigheid van oorwormen in het betreffende perceel werden de perenbladvloplaag en de verschillen in aantasting tussen de behandelingen in de loop van de zomer teniet gedaan.

Perenbladvlo is de belangrijkste plaag in de Nederlandse perenteelt. Naast stikstofbemesting is het beheer van natuurlijke vijanden, zoals oorwormen en roofwantsen, belangrijk in de preventie en bestrijding van perenbladvlo. De aanwezigheid van oorwormen verschilt sterk in de Nederlandse perenboomgaarden.