Promotie

Body composition and reproduction in broiler breeders: impact of feeding strategies

Promovendus dr.ing. RA (Rick) van Emous PhD
Promotor prof.dr.ir. WH (Wouter) Hendriks
Copromotor dr.ir. RP (Rene) Kwakkel
dr.ir. MM (Marinus) van Krimpen
Organisatie Wageningen University, Animal Nutrition
Datum

vr 6 februari 2015 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Binnen dit onderzoekstraject zijn twee experimenten uitgevoerd om na te gaan wat het effect is van verschillende voeders bij vleeskuikenouderdieren op productie en gedrag. Tijdens de opfokperiode (0 tot 22 weken leeftijd) kregen de dieren een voer met minder eiwit. Dit resulteerde in een andere lichaamssamenstelling (meer vet en minder eiwit) op 22 weken leeftijd wat op zijn beurt weer resulteerde in een hogere productie in het tweede gedeelte van de legperiode (45 tot 60 weken leeftijd). Daarnaast gaf het laag eiwitvoer positieve effecten op het gedrag (langer eten en minder stereotiep pikgedrag) tijdens de opfokperiode. Een voer met een hoger energie gehalte tijdens het volwassen leven (22 tot 60 weken leeftijd) gaf geen positieve effecten in het begin van de legperiode maar vanaf 45 weken leeftijd waren er meer eieren bevrucht. Het toepassen van deze verschillende voeders verhoogt de winst van een bedrijf met meer dan €15.000.