Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap

Nieuws

Boek “Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt” gepresenteerd

Gepubliceerd op
23 januari 2013

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland is het boek “Het fokken van rashonden, omgaan met verwantschap en inteelt” gepresenteerd.

De auteurs zijn Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Jack Windig van Wageningen UR Livestock Research. Het boek is bestemd voor de fokkers van honden en bevat de huidige kennis van de genetica die nodig is om de inteeltproblemen in de rashonden te verminderen.

Het boek is het resultaat van het project “inteelt en verwantschap bij rashonden”, gefinancierd door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied en het Ministerie van Economische zaken. In dit project is de kennis en expertise van de auteurs op het gebied van fokkerij bij landbouwhuisdieren en beheer van zeldzame rassen ingezet voor het aanpakken van inteelt bij rashonden. Naast het handboek is in het project software ontwikkeld om inteelt en verwantschap te monitoren en te voorspellen.

Verkrijgbaarheid boek

Het boek is verkrijgbaar als download-PDF of als hardcopy te bestellen via de website van de Raad van Beheer.