Natura 2000 gebied

Nieuws

Boeren kunnen milieu verbeteren in Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op
16 september 2010

Agrarische bedrijven rond Natura 2000-gebieden hebben allerlei mogelijkheden om de milieudruk te verlagen.

Het LEI en onderzoeksbureau CLM hebben een overzicht opgesteld van maatregelen hiervoor in het rapport 'Innovaties rond Natura 2000-gebieden. Kansen en mogelijkheden voor agrarische bedrijven'. Uit deze lijst kan de overheid putten bij het opstellen van beheerplannen.

Wat voor gebied?

Welke maatregel het meest effectief toegepast kan worden is erg afhankelijk van de betreffende situatie. Bij een minder gevoelig habitattype in het aangrenzende Natura 2000-gebied kunnen kleine en gemakkelijk in te voeren maatregelen al voldoende zijn, op andere plaatsen zijn grotere ingrepen nodig.

Wat voor ondernemer?

Daarnaast is het type agrarische ondernemer belangrijk als het gaat om de effectiviteit van de maatregelen. Sommige ondernemers hebben meer affiniteit met technische maatregelen waarbij de ingreep in de daadwerkelijke bedrijfsvoering minimaal blijft. Andere ondernemers zien de nabijheid van een Natura 2000-gebied juist als kans om hun bedrijfsvoering compleet te veranderen en op die manier de waarde van hun productie te verhogen. Voorbeelden voor dergelijke systeemveranderingen zijn kringloop­certificering, natuurmelken, verbreding of biologische bedrijfsvoering.

Communicatie

Bij het invullen van de beheerplannen is dus maatwerk gevraagd. Overleg uitsluitend met de sectorvertegenwoordigers of overheidsinstanties kan de communicatie belemmeren. In de meeste gevallen loont het dan ook om met de betrokken ondernemers direct aan tafel te gaan zitten.

Natura 2000-gebieden zijn een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden binnen de Europese Unie. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden.

Publicatie