Project

Boeren zonder land: hoe is dat mogelijk?

Een toenemend aantal beginnende boeren, of zij die graag willen beginnen met een eigen boeren bedrijf zoeken toegang tot land. Ze kunnen niet beschikken over land in eigendom bij de familie of hebben te weinig eigen vermogen om land te kunnen kopen. De Vereniging Toekomstboeren heeft de hulp van de Wetenschapswinkel ingeschakeld met de vraag om voor haar leden uit te zoeken hoe beginnende boeren op andere wijze dan via de gebruikelijke weg van aankoop en pacht langdurig toegang kunnen krijgen tot land in eigendom bij derden.

Landbouwgrond is erg duur. De pachtprijs van landbouwgrond is navenant hoog. De prijs van landbouwgrond staat niet in verhouding tot wat de oogst aan inkomsten oplevert. De hoge prijs voor landbouwgrond staat een duurzaam gebruik van landbouwgrond in de weg. Voor boeren in het algemeen, en beginnende boeren zonder land bij uitstek, is het erg lastig om een bestaan op te bouwen.

De Vereniging Toekomstboeren maakt zich sterk voor duurzame landbouw en ijvert voor langdurig toegang tot land voor beginnende boeren tegen een redelijke vergoeding om een duurzaam bestaan op te kunnen opbouwen.

Onderzoeksvragen

In eerste instantie richt het onderzoek zich op het inventariseren en analyseren van praktijkvoorbeelden van:

a) gezamenlijk of co-eigendom van land door burgers en boeren (commoning)

b) alternatieve pachtconstructies.

De vraag hierbij is hoe deze nieuwe arrangementen in elkaar steken, wat de voor- en nadelen zijn voor de betrokken partijen, en wat eruit te leren valt voor de leden van de Vereniging Toekomstboeren. En vervolgens hoe beleid en regelgeving hier op afgestemd kunnen worden.

Resultaten

De bevindingen uit het onderzoek verricht door studenten is samengevat in de brochure ‘Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik: pachten bij gemeente en boeren in gemeenschap’.

Download de brochure
Download de brochure

Brochure: 'Toegang tot land voor duurzame landbouwbedrijven: Pacht, erfpacht en andere vormen van grond gebruiken zonder te kopen'

Download de brochure
Download de brochure