Nieuws

Bomen in Beeld

Gepubliceerd op
31 oktober 2013

In het kader van de 6e editie van de Nederlandse Boominfodag schreven Jan Clemen, Frans Rip, Joske Houtkam, Henk Kramer, Marcel Meijer en Ron van Lammeren een artikel Bomen in Beeld.

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden van het herkennen van individuele bomen op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2). Naast het in beeld brengen van de boom als object wordt ook gekeken of een aantal aspecten uit de informatiebehoefte, de zogenaamde boomparameters, geautomatiseerd zijn te bepalen. Tot slot wordt in dit artikel geschetst waartoe deze ontwikkeling uiteindelijk kan leiden, en wat daar voor nodig is.


Nederlandse Bomen Infodag