holte beuk

Boomholtes

Van de Rode Lijst soorten van geleedpotigen in Zweden ontwikkelt 12% zich uitsluitend in boomholtes in oude levende loofbomen. Deze holtes zijn belangrijke, extreem stabiele microhabitats voor specifieke keversoorten die soms vele generaties lang, mogelijk zelfs 100-200 jaar, binnen dezelfde holte verblijven.

De mobiliteit van deze soorten varieert van slechts enkele tientallen meters tot een paar honderd meter. Habitatversnippering zal de populaties van deze weinig mobiele soorten dus negatief beïnvloeden. De larven van de Juchtleerkever Osmoderma eremita leven in molm van oude holle loofbomen. De kevers kunnen vermoedelijk hooguit één of twee kilometer afleggen. De soort is, met het verdwijnen van geschikte oude bomen, in de vorige eeuw in Nederland en vermoedelijk ook in Vlaanderen uitgestorven, en terugkeer zal niet snel plaatsvinden. Bescherming van zeer oude en grote bomen in bossen, parken en weilanden moet een hoge prioriteit krijgen om andere holtebewonende soorten te behouden of in staat te stellen zich opnieuw te vestigen.