Organisatie

Bosecologie en Bosbeheer

Gepubliceerd op
24 april 2012

De leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast ecologisch onderzoek gericht op de analyse van bosecosysteemdynamiek, omgevingsinvloeden op boomgroei en bosontwikkeling, milieufuncties van bossen, en duurzame bosteeltsystemen.