Product of dienst

BotrytisVoorspeller

Het computermodel “BotrytisVoorspeller” is op aanvraag verkrijgbaar bij Wageningen UR Glastuinbouw. Gerbera-kwekers en adviseurs kunnen hiermee zelf het risico op infectie door de Botrytis-schimmel berekenen. Botrytis is smet op de bloemen in de vorm van necrotische plekken.

De BotrytisVoorspeller berekent ook de groei en andere kenmerken van de gerbera’s. Kern van het model is de voorspelling van het infectierisico voor de komende nacht, op basis van de gebruikte klimaatinstellingen. Deze instellingen kan de gebruiker in de eenvoudige interface wijzigen, zodat een gewenst minimum infectierisico en bijbehorend energieverbruik bereikt wordt.

Het computermodel gebruikt kasklimaatgegevens op 5 minuten. Maar ook gebruikers zonder eigen klimaatgegevens kunnen het model gebruiken. Voor dat doel wordt het model geleverd met een aantal sets met klimaatgegevens
 
Het model is ontwikkeld binnen het Parapluplan “Botrytis in relatie tot energie bij gerbera”. Dit grote onderzoeksproject is gefinancierd door het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw (PT). Het project is inmiddels geëindigd en heeft veel bruikbare resultaten opgeleverd. De resultaten zijn in handvatten voor de teeltpraktijk vertaald en hebben tevens gediend als input voor het computermodel.

U kunt het model aanvragen door een mail te sturen naar Pieter de Visser onder vermelding van naam, postadres en bedrijfsnaam.
Een CD met het model en de documentatie worden dan per post toegestuurd.