Botulisme

Botulisme is een ernstige bacteriële ziekte bij mensen en dieren. De ziekte gaat gepaard met verlammingsverschijnselen, met mogelijk dood tot gevolg. Vrijwel altijd ligt de oorzaak in het binnenkrijgen van de door de bacterie (Clostridium botulinum) geproduceerde gifstoffen via voedsel of voer. Botulisme is dus voornamelijk een vorm van voedselvergiftiging.