Project

Burgerinitiatieven in Amsterdam - Zoekers gevonden, een zoektocht naar een succesvolle strategie voor groene burgerinitiatieven

We zien dat de samenleving in beweging is. De overheid roept mensen op om actief mee te doen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere samenleving; de participatiemaatschappij. Burgers nemen steeds vaker het initiatief op het terrein waar voorheen gevestigde organisaties zaken uitvoerden. Actief burgerschap staat daarom volop in de belangstelling.

Tipi_Wetenschapswinkel_educatie_amsterdam.jpg

In en rond Amsterdam zijn de laatste jaren meerdere burgerinitiatieven opgestart op het gebied van groenbeleving, gezond eten en het verbinden van stad en platteland. Het doel van deze initiatieven is om een bijdrage te leveren aan de gezonde opvoeding van Amsterdamse kinderen en jongeren door het aanbieden van belevingseducatie en -ervaringen. Daarbij breken de initiatieven een lans voor het belang van ‘buiten leren’ in de ontwikkeling van kinderen, en het structureel opnemen van buitenervaringen in het curriculum van het basisonderwijs.

In het najaar van 2011 benaderden de initiatiefnemers van vier Amsterdamse burgerinitiatieven de Wetenschapswinkel van Wageningen UR met de vraag hen te ondersteunen in hun zoektocht naar een succesvolle strategie voor hun groene burgerinitiatieven. De initiatieven waren: Natuurspeelterrein het Woeste Westen, Boerderij educatie Amsterdam, Fun Forest Foundation en atelier BuitenZijn. Zij zochten een antwoord op de volgende centrale vragen:

  • Wat zijn strategieën voor een succesvolle ontwikkeling van onze burgerinitiatieven?
  • Hoe behouden we ons enthousiasme en innovatiekracht terwijl we ons verbinden met bestaande structuren?
  • Is er een transitiemodel dat de ontwikkeling van burgerinitiatieven beschrijft en verheldert?

De afgelopen anderhalf jaar hebben de onderzoekers én opdrachtgevers in verschillende meetings best practices en theorieën uit de literatuur en ervaringen uit de praktijk gedeeld. Daarbij werd duidelijk dat niet alleen de vraag naar een succesvolle strategie als burgerinitiatief centraal stond maar ook hoe de wetenschap een actieve rol kan spelen in de maatschappelijke ontwikkeling.

En: hoe verhouden persoonlijke ervaringen uit de complexe realiteit zich tot de meer conceptuele realiteit van de wetenschap? De uitwisseling tijdens deze ontmoetingen tussen wetenschap en praktijk waren voor zowel de onderzoekers als de opdrachtgevers een waardevolle opbrengst van dit project.

Het project is door de opdrachtgevers afgesloten tijdens de netwerkbijeenkomst Groen Dichterbij op zaterdag 30 november 2013 in Amsterdam.