Software

Broeikasgaswijzer

Met de Broeikasgaswijzer berekent u van een aantal maatregelen de gevolgen voor de uitstoot aan broeikasgassen (lachgas, methaan en kooldioxide) en de economie (kosten en arbeidsopbrengst).

Met de Broeikasgaswijzer kunt u een aantal maatregelen met elkaar vergelijken:

  • minder jongvee
  • wijzigen beweidingssysteem
  • wijzigen bouwplan
  • verlagen N-bemesting
  • verlagen graslandvernieuwing door herinzaai