Nieuws

Buitendijkse bedrijven kunnen zich beter voorbereiden op overstroming

Gepubliceerd op
22 juli 2013

Door klimaatverandering kan de kans op een overstroming toenemen. Buitendijks gevestigde bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en het voorkomen van schade door een overstroming. Zijn zij hier voldoende op voorbereid en wat kan de overheid bijdragen aan de veiligheid in buitendijkse gebieden? Dat onderzochten Wageningen UR en Deltares in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied.

Uit het onderzoek blijkt dat de ‘exposure’ (blootstelling) aan overstromingsgevaar laag is. Alleen in zeer extreme gevallen zullen de buitendijkse gebieden overstromen. De ‘sensitivity’ (gevoeligheid) is laag wat betreft de veiligheid, omdat in buitendijkse gebieden vrij weinig mensen werken. Bij overstroming kan de schade wel hoog zijn, vooral als het gaat om elektrische installaties, opgeslagen product en geparkeerde auto’s. De ‘adaptive capacity’ (aanpassingsvermogen) is op dit moment laag omdat sommige bedrijven slecht geïnformeerd zijn en anderen weinig handelingsmogelijkheden zien.

Preventie door informeren

Vooral in de informatievoorziening hebben de overheden en havenbeheerders een rol, ook al zijn buitendijkse bedrijven formeel zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Overheden hebben immers belang bij een goed functionerende economie. Als overheden en havenbeheerders de fysieke omgeving veranderen, met gevolgen voor de veiligheid van de bedrijven, moeten zij de bedrijven daarover informeren, aldus de onderzoekers. Ook moet de kennis over rampenplannen en stormwaarschuwingsprotocollen periodiek onder de aandacht worden gebracht bij buitendijkse bedrijven, ook als er op dat moment geen daadwerkelijke dreiging is. De bedrijven zelf zouden geen overstroming moeten afwachten voordat ze over dit risico gaan nadenken. Preventie blijkt vrijwel altijd goedkoper dan de schade die een (onverwachte) overstroming oplevert. Meer samenwerking tussen de buitendijkse bedrijven is één van de mogelijkheden voor preventie.

Interviews en veldbezoeken

Het onderzoek is uitgevoerd op vijf locaties, omdat daar op basis van berekeningen een hoge schade werd verwacht. Deze locaties waren de buitendijkse delen van de havens van Den Helder, Eemshaven en Delfzijl en de veerdammen van Holwerd en Nes. In de Eemshaven hebben de onderzoekers geprobeerd een volledig inzicht te krijgen in de zelfredzaamheid van de bedrijven, door bedrijven te vragen hoe ze hun situatie inschatten en welke strategieën ze hebben om met overstromingen om te gaan. Ook is gekeken naar de rol van de overheid. Op de andere vier locaties is de situatie globaal in kaart gebracht met een interview en een veldbezoek. Daarbij leek de situatie goed vergelijkbaar te zijn met de Eemshaven.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het Deltaprogramma Deelprogramma Waddengebied.

Meer informatie in het Alterra-rapport 2444: ‘Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied. Inventarisatie van strategieën voor hoog water bij buitendijks gevestigde bedrijven in het Waddengebied’ door Judith Klostermann, Ymke Koperberg, Alfons Smale en Kymo Slager.