Nieuws

Buitenluchtaanzuiging bij Phalaenopsis; een 1-jarig monitoringsproject

Gepubliceerd op
27 november 2013

Wageningen UR Glastuinbouw heeft gedurende één jaar een monitoringsproject uitgevoerd bij de toepassing van een installatie voor buitenluchtaanzuiging op een modern Phalaenopsisbedrijf. Zo’n installatie maakt het mogelijk om verantwoord een hogere luchtvochtigheid aan te houden. Bovendien kan bij gesloten schermen toch voldoende vocht worden afgevoerd. Deze twee zaken vormen de belangrijkste basis voor de energiebesparing in Het Nieuwe Telen. Het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw hebben dit onderzoek gefinancierd in het kader van het programma Kas als Energiebron.

Een voorwaarde voor daadwerkelijke energiebesparing in een praktijksituatie is dat de regeling van de buisverwarming en het schermregime wordt aangepast. De gebruikelijke minimumbuis-instelling moet drastisch worden verlaagd. De schermen moeten bij een hogere buitenluchttemperatuur dichtlopen en kierstanden in het scherm moeten worden voorkomen.

Klimaatinstellingen

Gedurende de looptijd van het project zijn de kasklimaat-instellingen in eerste instantie met kleine stapjes zodanig aangepast dat er een duidelijke energiebesparing waarneembaar was. In het tweede kwartaal lag het energieverbruik in de afdelingen met een buitenluchtaanzuig-installatie meer dan 1 m³ per m² lager dan in de referentie-afdelingen.

Vanaf begin augustus tot aan het eind van de monitoringsperiode is de buitenluchtinstallatie gebruikt om een actiever en droger kasklimaat in de nieuwe afdelingen te realiseren. Hiervan werd verwacht dat daarmee de hoge groeisnelheid van de voorafgaande maanden nog beter gegarandeerd kon worden bij een laag uitvalpercentage. Vanaf dat moment is het energiebesparingseffect echter vrijwel helemaal weggevallen.

Energiebesparing

De absolute besparing aan het eind van het jaar is uitgekomen op 40 MJ/m². Dit is 2,5% van het jaarverbruik van 51 m³/m². Als de klimaatregelstrategie, die in het voorjaar was ontwikkeld, het hele jaar zou zijn toegepast was de jaarlijkse besparing op 7% uitgekomen, ofwel 4 m³/(m² jaar). Het elektriciteitsverbruik van de buitenluchtaanzuiging was in het monitoringsjaar 1.6 kWh/m². As deze installatie de komende jaren gebruikt gaat worden zoals dat in het laatste half jaar, komt het jaarlijkse stroomverbruik op 4 kWh/(m² jaar).

De tuinder was zeer tevreden over teeltresultaat in de nieuwe opkweekafdelingen met buitenluchtaanzuiging. De teelt verloopt zeer regelmatig en de nieuwe afdelingen hebben een hogere bladafsplitsingssnelheid. Het diffuse glas en het feit dat het een nieuwe kas betreft die goed en kiervrij is gebouwd, hebben hier echter ook aan bijgedragen.