Nieuws

Burgerkracht in het groen

Gepubliceerd op
11 juli 2013

De rol van informatie, communicatie, expertise en kennis bij het realiseren van burgerinitiatieven in een groen stedelijke omgeving is het onderzoeksonderwerp van het IPOP-project ‘The role of information in Green Urban initiatives’. Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van het project, op het mooie Klein Mariendaal, een zorgboerderij in aan de bosrijke stadsrand van Arnhem, presenteerden de onderzoekers de eerste resultaten, leerden de initiatiefnemers die eerder al waren geïnterviewd ook elkaar kennen en wisselde men ervaringen en leervragen uit.

Op tal van plekken nemen burgers het heft in handen om te werken aan concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het is een afspiegeling van de trend naar een informatie- en netwerksamenleving; een horizontaal georganiseerde samenleving waarin steeds minder sprake is van een eenduidige structuur maar eerder van een rizoom aan spontane initiatieven, partijen en verbindingen en andere informatie- en communicatiestromen.

Communicatiestrategieën

In het realiseren van een burgerinitiatief gaan de initiatiefnemers vaak verbindingen aan met verschillende mensen, organisaties en instituties. Dus de naaste buren worden betrokken, maar bijvoorbeeld ook de winkelier met een ander belang, de expert van de universiteit of de wethouder. Er worden verschillende communicatiestrategieën gehanteerd per ‘doelgroep’. De buurvrouw op leeftijd bereik je beter door eens een kopje koffie te gaan drinken, terwijl anderen weer eerder geactiveerd worden via sociale media. In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende soorten kapitaal (informational capital, social capital, human capital) en in de presentatie gaven de onderzoekers een analyse van de wijze waarop de initiatieven deze verschillende vormen van kapitaal  genereren en inzetten bij het realiseren van hun initiatief.

Beeldvorming

Ook het belang van beeldvorming kwam aan de orde, waaronder het communiceren van successen: “Als we succes hebben, zorgen we er ook voor dat dit in de krant komt. Volgens mij zijn we met zekere regelmaat zichtbaar in huis aan huis bladen...”. Deze bevindingen zijn maar een tipje van de sluier. Het onderzoek gaat de komende jaren steeds dieper in op de rol van informatie bij het realiseren van ‘groene’ burgerinitiatieven. Samen met het leernetwerk gaan de onderzoekers verschillende aspecten daarvan verder uitdiepen en proberen ze in wisselwerking met de praktijk nieuwe kennis te ontwikkelen over succesvolle samenwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden in het publieke domein.

Dit project is onderdeel van het Investeringsprogramma ‘Informational Governance’ en het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI). KB VI richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.