Uitgave

Burgers en Landschap deel 1 en 2

In de Agenda Landschap, die het kabinet in 2008 heeft uitgebracht, wordt de zorg voor het landschap als een gezamenlijke zorg gezien, waarbij de betrokkenheid en samenwerking met bedrijven en burgers van groot belang is. Als achtergrondinformatie bij de Agenda Landschap zijn twee verkenningen uitgevoerd die als twee delen in de serie Burgers en Landschap zijn gerapporteerd: ‘Voorbeelden van burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief’ en ‘Trends en theorieën over betrokkenheid van burgers’.

burgers en landschap deel 1

De korte verkennende studies gaan in op de actualiteiten, kansen en moeilijkheden van burgerinitiatieven.

De eerste verkenning geeft een beeld van de verschillende soorten burgerbetrokkenheid bij het Nederlandse landschap. In deze empirische studie worden verschillende praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief gegeven.

burgers en landschap deel 2

De tweede studie verkent vanuit verschillende invalshoeken de verklaring en legitimering van betrokkenheid van burgers bij het landschap en landschapsbeleid. Deze meer theoretische studie adresseert de veranderende rollen van overheid en burgers bij landschap(sbeleid) aan de hand van maatschappelijke trends en sociologische en bestuurskundige theorieën. Het rapport eindigt met een aanzet voor een aantal sturingsprincipes, waarbij het overheidsmotto ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ verder wordt doorgedacht naar burgers. 

In de serie Burgers en Landschap zijn in totaal 5 delen verschenen

De boekjes zijn als pdf te downloaden:

De boekjes zijn als hard copy verkrijgbaar bij Rosalie van Dam