Uitgave

Burgers en Landschap deel 5

Burgers spelen in toenemende mate een rol bij de zorg voor het landschap en erfgoed. Zij wachten niet langer af, maar nemen zelf actie en zetten zich in voor dingen die zij belangrijk achten. De serie Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van burgerinitiatieven met betrekking tot landschap en cultuurhistorie.

Burgers en Landschap deel 5

Deel 5 van de serie Burgers en Landschap gaat over resultaten en effecten van burgerinitiatieven en de rol van de rijksoverheid. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft in een pilot 5 burgerinitiatieven ondersteund: De Heimanshof in de Haarlemmermeer, Grensbeleving bij Enschede, Scouting Natuurwerkdag in Limburg, Levend Landschap Emst en Wirdum Groene Parel. Het onderzoek heeft zich gericht op de resultaten en effecten van de vijf burgerinitiatieven en de relatie en bijdrage vanuit het Ministerie van EL&I.

In de hardcopy van deel 5 is ook een DVD opgenomen, waarop filmpjes te vinden zijn van de vijf initiatieven.

In de serie Burgers en Landschap zijn in totaal 5 delen verschenen

De boekjes zijn als pdf te downloaden:

De boekjes zijn als hard copy verkrijgbaar bij Rosalie van Dam.