Onderwerp scriptie

Burgers en natuur: hoe creƫer je betrokkenheid?

Natuur en landschap leveren een essentiële bijdrage aan biodiversiteit, cultuurhistorie, recreatie en gezondheid. De meeste mensen genieten van natuur. Om de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de natuurlijke omgeving te kunnen waarborgen, zijn echter middelen nodig: geld, maar ook tijd en moeite. Deze middelen komen steeds vaker onder druk te staan. De vraag is nu, hoe burgers (meer) betrokken kunnen raken bij natuur en landschap in hun omgeving. Hoe ziet de relatie tussen burgers en natuur eruit, en hoe kan deze worden versterkt? Als BSc student ga je deze vragen beantwoorden aan de hand van een literatuuronderzoek. Je onderzoekt de antecedenten en consequenties van betrokkenheid bij natuur, en doet aanbevelingen hoe deze te versterken.