Nieuws

Buurtuinen als goedkoop en procedurevrij sociaal bindmiddel

Gepubliceerd op
18 juni 2012

Buurttuinen zijn er in Nederland in grote hoeveelheden. Maar buurtuinen zijn er nauwelijks. Gek eigenlijk, want juist in deze barre financiële tijden zijn er kansen volop voor buurtuinen. Ze kosten namelijk bijna niets, er zijn nauwelijks procedures voor nodig en de maatschappelijke zin ervan neemt met de individualisering van de maatschappij steeds meer toe.

Jos Jonkhof, Matthijs Philippa en Peter Visschedijk keken de kunst af van de Franse jardins partagés, en schreven er een boekje over. “Die Franse tuinen zijn zó inspirerend dat zij in Nederland navolging verdienen,” zegt Peter Visschedijk, stedelijk onderzoeker bij Alterra Wageningen UR.

Buurtuinen zijn groene ruimten in de stad die geschikt zijn gemaakt als ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De buurtbewoners beheren zelf de tuin en kunnen er talrijke activiteiten ondernemen. De tuinen zijn voor de hele buurt toegankelijk. In principe zijn ze tijdelijk, aangelegd op terreinen die wachten op een andere bestemming. Zo maken ze deel uit van de stedelijke dynamiek. Zij zorgen op steeds wisselende plekken voor meer groen in de stad, iets wat anders niet mogelijk zou zijn. Ze zijn dus niet alleen voor de bewoners goed, maar ook voor de gemeenten. Ze vormen een oplossing voor het gebrek aan geld en mogelijkheden om meer groen in de stad te brengen. En het voorkomt dat terreinen onnodig langere tijd braak liggen in afwachting van soms ellenlange procedures. “En…,” zegt Peter Visschedijk met een knipoog: “net zoals de voormalige Franse jardins ouvriers (arbeiderstuinen, werktuinen) houden zij de mannen uit het café.”

buurtuin

In het boekje ‘BUURTUIN, leren van de jardins partagés in Frankrijk’ beschrijven Jos Jonkhof, Matthijs Philippa en Peter Visschedijk de geschiedenis van de buurtuinen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Zij gaan in op de (eerste) toepassingen in Nederland, onder andere op de eerste pilot met buurtuin6211 in Maastricht. Ook gaan zij in op de spelregels en (belangrijk voor gemeenten of buurten die het idee willen navolgen) geven zij een voorbeeldcontract en gaan ze in op de juridische inbedding van buurtuinen. Het boekje wordt afgesloten met (voor)beelden van buurtuinen en de vele mogelijkheden die zij bieden.

Meer informatie

  • Klik hier voor een pdf van het boekje. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij Peter Visschedijk.