Project

CASCAPE - landbouwproductiviteit verhogen en voedselzekerheid bevorderen in Ethiopië

Er is een enorm potentieel om de opbrengsten van de kleine boeren in Ethiopië te verbeteren. De Ethiopische regering stelt zich ten doel om het opschalen van 'best practices' te bevorderen via het 'Agricultural Growth Programme' (AGP) teneinde de agrarische productie van kleine boeren te verhogen.

logo_cascape.jpg

Het CASCAPE project is ontwikkeld om meerwaarde te verlenen aan de activiteiten van het AGP, vooral via de wetenschappelijke verificatie van 'best practices' in de landbouw en het identificeren van de omstandigheden waaronder boeren bereid zijn innovaties toe te passen.

CASCAPE is opgezet om de lokale capaciteit voor het opschalen van 'best practices' te versterken. Daarnaast werkt CASCAPE aan het leggen van een empirische basis voor 'best practices'. Bovendien is het project gericht op het verbeteren van contacten tussen boeren, NGOs, de private sector, universiteiten, onderzoeksinstituten en beleidsmakers.

De toegevoegde waarde van CASCAPE tot het AGP is dat het wetenschappelijke expertise in brengt voor:

  • gedetailleerde kennis van de huidige landbouwsystemen en hun effecten op duurzaamheid;
  • verificatie van 'best practices';
  • de identificatie van de belangrijkste factoren voor een duurzame verhoging van de productie en voor een succesvolle adaptatie van deze praktijken;
  • evaluatie van korte termijn en lange termijn effecten van de geselecteerde innovaties op duurzaamheid.

Doel

Het doel van CASCAPE is om de drivers te identificeren die leiden tot adaptatie van innovaties, deze te testen, de korte en lange termijn effecten te onderzoeken en met deze kennis opschaling van innovaties te promoten.

De doelstelling van CASCAPE is om de Ethiopische regering te steunen om de landbouw productiviteit op een duurzame manier te verhogen en daarmee ook de voedselzekerheid te bevorderen. De subdoelstellingen zijn:

  • het analyseren van de omstandigheden (sociaaleconomisch, biofysisch, institutioneel / beleid en technologisch) waaronder innovaties met succes worden geïmplementeerd op bedrijfs- en dorpsniveau;
  • het introduceren, testen, valideren en documenteren van innovaties en aanbevelingen doen voor opschaling;
  • het stimuleren van effectieve stakeholder- en kennisnetwerken op diverse niveaus teneinde het opschalen van innovaties mogelijk te maken.

CASCAPE heeft de ambitie om een aanzienlijke impact hebben op beleidsmakers, voorlichters en boeren. Door rekening te houden met korte en lange termijn effecten zal het project bijdragen aan een duurzame groei van de landbouw. Uiteindelijk zal CASCAPE bijdragen aan een verhoogde landbouwproductiviteit in Ethiopië.

Meer informatie