Product of dienst

CEM bestelformulier bemonsteringskit

Het Bestelformulier CEM gebruikt u om een CEM-bemonsteringskit samen te stellen. Deze kit kunt u aanvragen op het moment dat u een CEM-onderzoek aanvraagt bij Wageningen Bioveterinary Research.

Gaarne het ingevulde formulier mailen naar dsu.bvr@wur.nl.

Bestelformulier CEM-kit