Project

COEXIST: duurzame integratie aquacultuur en visserij

COEXIST is een breed en multidisciplinair project dat concurrerende activiteiten en interacties in Europese kustgebieden evalueert.

Het project ontwikkelt een stappenplan voor betere integratie, duurzaamheid en synergie tussen diverse activiteiten in de Europese kustzone.

Europa's kustgebieden zijn van grote sociaal-economische waarde. Tegelijkertijd staan deze gebieden onder druk door concurrerende activiteiten met conflicterende belangen. Stakeholders zijn zeer divers en vertegenwoordigen sectoren zoals visserij, aquacultuur, toerisme, windparken, en natuurbehoud in beschermde gebieden. Kernzaak is om de waardevolle mariene hulpbronnen te behouden en te voldoen aan milieuwetgeving.

COEXIST ontwikkelt een stappenplan voor de integratie van aquacultuur, visserij en andere activiteiten in de Europese kustzone. Andere belangrijke resultaten van het project zijn:

  • Karakterisering van relevante mariene ecosystemen, het huidig gebruik en ruimtelijk beheer.
  • Evaluatie van de ruimtelijke maatregelen voor het combineren van kustvisserij, aquacultuur en ander gebruik, zowel in het heden als in de toekomst.