Capstone Business and Economics for a Circular Economy

MOOC

Capstone Business and Economics for a Circular Economy

Dit Capstone-project vormt het sluitstuk van de online MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy. In dit deel staat interdisciplinariteit centraal en worden de diverse onderdelen van deze MicroMasters aan elkaar gekoppeld.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

di 6 november 2018 tot do 30 januari 2020

Datum

di 18 juni 2019 tot do 2 april 2020

Locatie Online
Prijs Gratis
Certificaat Lesstof gratis, certificaat na betaling

Duur: 8 weken
Tijdsinvestering: 15-20 hours per week

Over de cursus

In dit Capstone-project integreer je de technologische kennis uit het gedeelte Business and Economics in het gedeelte Circular Economy om een duurzamere biogebaseerde praktijk te ontwikkelen. De focus ligt op het combineren van de diverse aspecten in een integraal onderzoek op basis van literatuuronderzoek en toegepast op een praktijkcasus.

Het eindproduct van dit Capstone-project is een schriftelijk verslag. Dit verslag moet een weerspiegeling vormen van de academische onderzoekscapaciteiten op masterniveau, d.w.z. het definiëren van een onderzoeksvoorstel, gedegen literatuuronderzoek, methodologie, gegevens, resultaten en conclusies en een discussie.

Toelatingseisen

Het Capstone-project is alleen toegankelijk voor ID-geverifieerde online MicroMaster studenten die alle andere MOOCs van de MicroMasters met een voldoende hebben afgesloten en derhalve een ‘verified certificate’ behaald hebben voor:

Naar de MicroMasters

Aan het einde van deze Capstone kun je:

  • Een onderbouwd onderzoeksvoorstel definiëren rondom de technologische, bedrijfsmatige en economische aspecten van een circulaire economie
  • Geschikte academische literatuur vinden en interpreteren
  • Een methodologie ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met alle disciplines die in deze MicroMasters de revue passeren
  • Deze methodologie toepassen om vorm te geven aan een duurzame biobased organisatie

Ontmoet de docenten