Online

Capstone Chemistry and Technology for Sustainability

Dit capstoneproject is het laatste deel van het online MicroMasters® Programma Chemistry and Technology for Sustainability. Aan het einde van dit MicroMasters Programma ga je een duurzaam biobased proces ontwerpen en de technologische, maatschappelijke en economische impact daarvan evalueren.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 8 weken, 12-20 uur per week
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Accreditatie Certificaat
Groepsformaat > 80

Over de cursus

In dit capstoneproject ga je een duurzaam biobased proces ontwerpen. Bij dit project gaat het vooral over conversie. Je ontwerpt een proces van biomassa tot eindproduct en bespreekt je keuzes voor een katalysator, reactortype, organisme en grondstof. Je moet je keuzes kunnen toelichten in het brede kader van duurzaamheid, met de nadruk op de conversieaspecten. Het eindproduct van dit capstoneproject is een schriftelijk verslag.

Wanneer kun je je aanmelden voor het capstoneproject?

Je kunt pas beginnen met het capstoneproject nadat je alle andere MOOCs uit het MicroMasters Programma Chemistry and Technology for Sustainability succesvol hebt afgerond met een ‘Verified Certificate’:

Wat je gaat leren

  • Een duurzaam biobased proces ontwerpen
  • Een geschikte katalysator voor het proces kiezen en de gevolgen van die katalysator op het proces toelichten
  • Een geschikt organisme voor het proces kiezen en de gevolgen hiervan toelichten
  • De juiste grondstof voor je biobased proces kiezen en de gevolgen hiervan toelichten
  • De massabalans van het proces berekenen

MicroMasters Programma Chemistry and Technology for Sustainability

Dit capstoneproject is het laatste deel van het online MicroMasters Programma Chemistry and Technology for Sustainability. In dit online programma ontdek je nieuwe grondstoffen en leer je hoe jouw bedrijf de overstap kan maken van fossiel naar duurzaam en biobased. Ben jij iemand die werkt in de energie-, de chemische of biotechnologische industrie en wil je graag meewerken aan de transitie naar duurzamere praktijken? Dan is dit MicroMasters Programma echt iets voor jou!

Lees meer

Maak kennis met de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f