Online

Capstone Economics and Policies for a Circular Bio-Economy

In dit deel staat interdisciplinariteit centraal en worden de diverse onderdelen van dit MicroMasters® programma aan elkaar gekoppeld.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 8 weken, 15-20 uur per week
Prijs € 248,00
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Accreditatie Certificaat
Groepsformaat > 80

Over de cursus

In de eerste drie vakken van het MicroMasters programma leer je over de verschillende stappen in biobased processen, en de economische en beleidsmatige aspecten die je moet overwegen voor je een bepaald proces kiest. In dit capstone project werk je aan het integreren van de technologische sectie met de economie en beleid secties om een duurzame biobased praktijk te ontwikkelen. De focus ligt op het combineren van de diverse aspecten in een integraal onderzoek op basis van literatuuronderzoek en toegepast op een praktijkcasus.

Je krijgt tips en adviezen over literatuuronderzoek om de informatie en publicaties die je nodig hebt te vinden. Op verschillende momenten ontvang je feedback, zowel op je onderzoeksvoorstel als je eindverslag. Dit verslag moet een weerspiegeling vormen van de academische onderzoekscapaciteiten op masterniveau, d.w.z. het definiëren van een onderzoeksvoorstel, gedegen literatuuronderzoek, methodologie, gegevens, resultaten en conclusies en een discussie.

Het Capstone-project is alleen toegankelijk voor ID-geverifieerde online MicroMasters programma studenten die alle andere MOOCs van het MicroMasters programma met een voldoende hebben afgesloten en derhalve een ‘verified certificate’ behaald hebben voor:

Naar het MicroMasters programma

Na het afronden van dit vak ben je in staat om:

  • Wetenschappelijke literatuur zoeken en interpreteren
  • Een methodologie te ontwikkelen door rekening te houden met alle disciplines die in dit MicroMasters-programma worden besproken
  • De methodologie toe te passen om de economische levensvatbaarheid van een bedrijfsproject in een circulaire economie te analyseren, rekening houdend met de technologische, economische en beleidsaspecten

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f