Project

CariWatNet

Het hoofddoel is het versterken van de Caribische wetenschappelijke gemeenschap om geïntegreerde stroomgebied management plannen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzaam gebruik en bestuur van natuurlijke hulpbronnen op de Caribische eilanden Trinidad, Tobago en Haiti.

Hierbij wordt de inlandse kennis gerespecteerd en versterkt, de natuurlijke omgeving beschermd, een toename van levensonderhoud gewaarborgd, de biodiversiteit hersteld en de kwetsbaarheid van leefgemeenschappen voor de effecten van klimaatverandering en andere natuurlijke rampen gereduceerd.

Het voorgestelde CariWatNet project probeert bij te dragen aan het bereiken van de milleniumdoelstellingen 1, 7 en 8 door zich te richten op armoedebestrijding in geselecteerde stroomgebieden in het Caribische gebied. De focus ligt op het bouwen en versterken van de wetenschappelijke en technische capaciteiten. Hiermee kan onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteund worden en kunnen activiteiten en beleid geïdentificeerd en geformuleerd worden, die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling.

Hoofddoel

Het versterken van de Caribische wetenschappelijke gemeenschap om geïntegreerde stroomgebied management plannen te ontwikkelen die bijdragen aan het duurzaam gebruiken en besturen van natuurlijke hulpbronnen op de Caribische eilanden Trinidad, Tobago en Haiti. Hierbij wordt de inlandse kennis gerespecteerd en versterkt, de natuurlijke omgeving beschermd, een toename van levensonderhoud gewaarborgd, de biodiversiteit hersteld en de kwetsbaarheid van leefgemeenschappen voor de effecten van klimaatverandering en andere natuurlijke rampen gereduceerd.

Subdoelen

  1. Het versterken van de Caribische wetenschappelijke gemeenschap door toekomstige onderzoeksvragen voor de regio vast te stellen met betrekking tot het duurzaam gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen, het trainen van ACP onderzoekspartners in het schrijven van onderzoeksvoorstellen, het financieren van onderzoeksresultaten en het verbeteren van de algehele onderzoekskwaliteit.
  2. Het opzetten van krachtige belanghebbenden netwerken in vijf geselecteerde stroomgebieden in het Caribisch gebied, bestaande uit leden van de overheid, lokale overheidsinstanties, NGO’s, CSO’s, wetenschappers, boeren- en bosbouworganisaties, waterschappen, grondgebruikers en grondbezitters. Gezamenlijk worden de behoeften van belanghebbenden en mogelijke plannen van aanpak geïdentificeerd om de huidige omstandigheden in het stroomgebied te verbeteren.
  3. Het monitoren van het huidige landgebruik en de hydrologische omstandigheden in de vijf geselecteerde stroomgebieden, gebruik makend van overeenkomstige meetmethoden en procedures. Hierbij is speciale aandacht voor het kwantificeren en analyseren van milieurisico’s zoals erosie, overstromingen, verontreiniging en het verlies van biodiversiteit.
  4. Het formuleren en definiëren van geïntegreerde stroomgebied management plannen voor de geselecteerde onderzoeksgebieden in nauwe samenwerking met de belanghebbenden netwerken onder leiding van wetenschappers, die deelnemen in het CariWatNet project.
  5. Het communiceren en verspreiden van de bereikte resultaten onder een breed nationaal en internationaal publiek, in het bijzonder beleidsmakers en overheidsinstanties uit de regio, ten behoeve van verdere implementatie en voortzetting om daarmee besluiten te kunnen maken op grotere ruimtelijke schaal.

Het CariWatNet project richt zich op het vergroten van de wetenschappelijke kwaliteit en vaardigheden bij de Caribische partners en op het gezamenlijk ontwikkelen van geïntegreerde management plannen voor de geselecteerde stroomgebieden op de eilanden Trinidad, Tobago en Haiti. Hierbij wordt de inlandse kennis gerespecteerd en versterkt, de natuurlijke hulpbronnen beschermd, een toename van levensonderhoud gewaarborgd, de biodiversiteit hersteld en de kwetsbaarheid van leefgemeenschappen voor de effecten van klimaatverandering gereduceerd. Aan de basis van dit voorstel staat de ervaring dat behoud op een grote schaal alleen bereikt kan worden door een gezamenlijke benadering die rekening houdt met de levensbehoeften en de lokale sociale en culturele situatie.

CariWatNet is gestart in november 2009, de resultaten van de workshops en de jaarrapporten zijn beschikbaar op de project-website.