Promotie

Celdeling en celdood van oestrogeengevoelige (borstkanker)cellen

Oestrogene stoffen kunnen celdeling en celdood veroorzaken. Deze processen zijn belangrijk bij het ontstaan en bestrijden van (borst)kanker.

Een oestrogeen kan aan twee verschillende oestrogeenreceptoren (ER) binden. Binding aan ERα bevordert celdeling. Binding aan ERβ gaat de werking van ERα tegen. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van het T47D-ERβ-borstkankercelmodel waarin ERα/ERβ-verhoudingen die in verschillende weefsels voorkomen kunnen worden geïmiteerd. Vooral de ERα/ERβ-verhouding in de cel en receptorvoorkeur van oestrogene stoffen bepalen of celdeling of celdood wordt gestimuleerd.

Er is mechanistisch bewijs dat hormoontherapie voor individuen met ER-positieve borstkanker verder kan worden gepersonaliseerd door rekening te houden met de ERα/ERβ ratio.
Nynke Evers

Onderzoek naar borstkankermedicijn tamoxifen

Ook werd onderzoek gedaan naar het belang van coregulatoren en naar effecten van borstkankermedicijn tamoxifen dat in het lichaam wordt omgezet tot de actieve vorm 4-hydroxytamoxifen.

In het T47D-ERβ-model blijkt dat 4-hydroxytamoxifen zowel celdood als celdeling kan stimuleren; 4-hydroxytamoxifen werkt ERα tegen en remt celproliferatie als in (kanker)cellen relatief veel ERα en weinig ERβ aanwezig is. Dit zou gebruikt kunnen worden om na te gaan hoe (kanker)cellen zullen reageren op het medicijn.