Project

Centraal Wonen voor iedereen

De Wetenschapswinkel onderzoekt welke alternatieve oplossingen er zijn voor woongemeenschappen in Wageningen, zodat hun doelstelling en bestaansrecht overeind blijft. Aanleiding: veranderingen in het huur- en huursubsidiebeleid.

Centraal wonen is een woonvorm waarin een aantal huishoudens over een zelfstandige woning beschikt, terwijl ze daarnaast verschillende gemeenschappelijke voorzieningen (zoals een gemeenschappelijke tuin, een ontmoetingsruimte of een centrale keuken) delen. Belangrijke doelstelling van de meeste centraal wonen-projecten is dat de woningen toegankelijk zijn voor eenieder die er wil wonen, ongeacht leeftijd, levensovertuiging, handicap en inkomen. Recente veranderingen in het huur- en huursubsidiebeleid zorgen ervoor dat deze laatste doelstelling flink op de tocht is komen te staan: woningen dreigen alleen nog te kunnen worden toegewezen aan specifieke inkomensgroepen. Een belangrijke doelstelling en het bestaansrecht van centraal wonen-projecten op langere termijn dreigen daardoor te worden aangetast.

Onderzoek

Centraal_Wonen_220px.jpg

Op verzoek van Centraal Wonen Wageningen (CWW) en de Landelijke Vereniging Centraal Wonen hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen UR en de Bouwkundewinkel TU Eindhoven onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Zijn er alternatieve beheer- en eigendomsconstructies mogelijk? En onder welke voorwaarden kunnen die werken?

Resultaten

De toegankelijkheid van woningen binnen Centraal Wonen heeft niet alleen te maken met wet- en regelgeving van buitenaf. Om een keuze te kunnen maken uit de verschillende beheer- en eigendomsconstructies, moet je als Centraal Wonen-project een beeld hebben van wat je belangrijk vindt en hoe je verder wilt. Het deelrapport 'Samen sterk samen alleen; bewoners over de toegankelijkheidsproblematiek in CW-projecten' geeft daarom handvatten om in beeld te brengen wat bewoners van centraal wonen-projecten belangrijk vinden. Het gaat in op vragen als: Voor wie moet Centraal Wonen toegankelijk zijn? Hoe selecteer je nieuwe bewoners? Wat is je eigen, persoonlijke motivatie om gemeenschappelijk te willen wonen? Kan en wil je blijven samenwerken met de woningcorporatie, ook binnen de veranderende wet- en regelgeving?

Het deelrapport 'Woongemeenschappen in het spanningsveld van privé-eigendom en gemeenschappelijk gebruik’ geeft vervolgens handvatten bij de keuze van een passende vorm van eigendom en een passende vorm van beheer van het centraal wonen-complex. Er bestaat een heel spectrum aan koop-, huur- en hybride constructies die elk hun eigen gevolgen hebben voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en bewonersbetrokkenheid. Het deelrapport zet ze naast elkaar.